SVAM тим чине ученици трећег разреда електротехничке школе “Никола Тесла” у Панчеву

Стеван Станишић

Милош Станишић

Андреја Опачић

Никола Краљ